Avtal om lån av cykel

Utlånare

Östersunds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Grön Trafik
BOX 705
831 28 ÖSTERSUND

Telefon kundcenter: 063 - 14 30 00
Epost: grontrafik@ostersund.se
Besök: Östersunds kommuns kundcenter, Rådhuset

Lånecyklar i Östersund är stängt under säsongen 2018Lånecykelavtal

För att bli användare måste Du ha fyllt 18 år, eller vara i målsmans sällskap, samt acceptera följande villkor:

  1. Du är ansvarig att följa gällande trafikregler och det är även ditt ansvar om du skadar dig själv, andra eller egendom när du lånar en cykel.

  2. Du får hyra cykeln högst tolv (12) timmar per gång. Om du inte lämnar tillbaka cykeln i rätt tid kan Östersunds kommun spärra ditt säsongskort.

  3. Du är personligt ansvarig för cykeln tills den är korrekt återlämnad och ditt användarkonto. Du kan bara låna en cykel åt gången. Returnera cykeln vid en av lånecykelstationerna och anmäl eventuella skador till Kundcenter 063-14 30 00 eller via serviceknappen på hemsidan. Vid retur måste du se att cykeln lämnas korrekt: cykeln skall låsas fast med medföljande lås både i cykelns ram och i lånecykelstationens cykelställ. Cykeln är EJ återlämnad om den lämnas på andra ställen än godkända lånecykelstationer. En lista över stationer finns under fliken Stationer eller vid varje station.

  4. Om cykeln parkeras/låses utanför cykelsystemets stationer, sker det helt och hållet på kortinnehavarens ansvar. Stöld/förlust av cykel måste omedelbart anmälas till Kundcenter, 063-14 30 00. Du är skyldig att samarbeta med Östersunds kommun om att upprätta polisanmälan. Om du inte efterlever villkoren ovan och cykeln blir stulen eller skadad kan du bli ersättningsskyldig. Östersunds kommun friskriver sig från allt ansvar för skador som uppstått i samband med din användning av hyrcykeln. Denna friskrivning gäller inte om skadan orsakats av grov försumlighet av Östersunds kommun. Du ansvarar själv för att följa gällande trafikregler.

  5. Om du får problem med ditt användarkonto eller misstänker att någon obehörig har tillgång till ditt användarkonto, ska du omedelbart anmäla det till vår Kundcenter, 063-14 30 00 eller via epost: grontrafik@ostersund.se. Om anmälan uteblir eller kommer sent, hålls du ansvarig för missbruk av ditt användarkonto.

  6. Behandling av personuppgifter: Östersunds kommun har rätt att behandla registrerade personuppgifter om hur du använder tjänsten. Sådan behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen. Grön Trafik kan använda personuppgifter till att administrera, informera om förändringar, följa upp vad du tyckte om lånecykelsystemet samt påminna när det är dags att förnya kort. Vi kommer givetvis inte lämna ut dina uppgifter till någon annan.

  7. Ångerrätt: Under förutsättning att du inte har börjat använda tjänsten har du som är konsument en rätt att frånträda avtalet genom att meddela Östersunds kommun detta senast fjorton (14) dagar efter det att du mottagit Östersunds kommuns bekräftelse på beställningen ("ångerfrist"). Om du börjar använda tjänsten under ångerfristen förfaller din ångerrätt. Om du utnyttjar din ångerrätt, kommer Östersunds kommun att inom trettio dagar (30) betala tillbaka vad du betalat till Östersunds kommun. Tiden räknas från den dag Östersunds kommun tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

  8. Öppet köp eller ångerrätt gäller ej vid köp över disk.

Ta del av våra instruktioner och vår karta innan du gör ditt första lån.


Skapa konto

Fyll i dina uppgifter i fälten nedan för att skapa ett konto. Detta ger dig tillgång till din profilsida där du kan se dina uppgifter. Du kan även se information om aktuella och tidigare lån.

Genom att skapa ett konto godkänner du avtalet och tillåter att dina uppgifter sparas hos oss. Dina uppgifter kommer inte att föras vidare till annan part.

För att börja cykla behöver du ett dagskort eller ett säsongskort. Du kan köpa kort på din profilsida via vår betaltjänst eller hos Östersunds kommuns kundcenter i Rådhuset.

Ny användare