Lånecyklar i Östersund

Länsstyrelsen i Jämtland är medfinansiär

Så här fungerar Lånecyklar i Östersund:


Lånecyklar i Östersund är stängt under säsongen 2018

Skapa ett användarkonto
 • Klicka på ”Skapa konto”.
 • Läs igenom villkoren.
 • Fyll i dina uppgifter i formuläret.
 • Godkänn lånecykelavtalet och spara.

Köp ett dagskort eller säsongskort
 • Dagskort gäller ett dygn (från midnatt till midnatt) och kostar 20 kr.
 • Säsongskort gäller hela säsongen och kostar 200 kr.

Köp ditt kort direkt genom ditt användarkonto via vår betaltjänst online, dygnet runt.
 • Logga in på ditt användarkonto om det behövs.
 • Klicka på "Köp kort".
 • Välj ett säsongskort eller ett dagskort för ett valfritt datum.
 • Klicka på "Köp".
 • Fyll i dina uppgifter och klicka på "Betala".

Eller besök vårt kundcenter för att köpa kort:
Kortet är personligt, knutet till ett visst användarkonto och får ej användas av annan än användarkontots innehavare.

Hämta ut cykel
 • Logga in på ditt användarkonto om det behövs.
 • Klicka på "Hämta ut cykel". Välj en cykel på den station du vill resa ifrån, klicka på "Välj cykel"
 • Klicka på "Bekräfta". Du får nu en bekräftelse och en fyrsiffrig kod till cykelns vajerlås.
 • Kom ihåg cykelns kod och namn, informationen finns även under "Min profil" på ditt användarkonto.
 • Lås upp cykeln vid vald lånecykelstation.

Tänk på:

Du får tillgång till cykeln i max tolv (12) timmar från att cykeln har hämtats ut via hemsidan. Det gäller oavsett om du har dagskort eller säsongskort.

Det går endast att låna en cykel i taget, men det är möjligt att låna cyklar flera gånger under tiden som kortet är aktivt.

Om du har köpt ett dagskort går det endast att hämta ut cykeln under det dygn som kortet gäller.

Det finns möjlighet att kostnadsfritt låna en cykelhjälm hos kundcenter, hjälmarna finns i begränsat antal.


Återlämna cykel
 • Ta cykeln till en lånecykelstation och ställ på en ledig plats.
 • Lås fast cykelns ram i cykelstället.
 • Logga in på ditt användarkonto.
 • Klicka på "Återlämna cykel".
 • Välj vilken station du har återlämnat cykeln till i rull-listan, det går även att ange om cykeln behöver service.
 • Klicka på "Spara".
Hjälp och kontakt
Kontakta oss via telefon eller e-post om du behöver hjälp att använda lånecykelsystemet eller om det skulle uppstå något problem, du kan även besöka Östersunds kommuns kundcenter, se länk för aktuella öppettider.

Telefon: 063-14 30 00
E-post: grontrafik@ostersund.se

Stationerna har öppet alla dagar dygnet runt under säsong, se aktuella start- och slutdatum för säsongen under Vanliga frågor. Vill du få reda på var det finns lediga cyklar eller var cykelstationerna är utplacerade klickar du på knappen "Stationer" nedan eller i menyraden.


Stationer